Mad gør glad

Ekstra mange forholdsregler i Det Danske Madhus i forbindelse med COVID-19 (Coronavirus)

25. marts 2020

I Det Danske Madhus fortsætter vi ufortrødent med, at lave mad hver dag, således du kan få din mad leveret som planlagt. Vi følger til enhver tid Fødevarestyrelsens regler og retningslinjer for sikker håndtering af fødevarer.

Ifølge Fødevarestyrelsen tyder intet på at COVID-19 smitter gennem maden. Læs mere her.

Det er en alvorlig situation Danmark står i, og i ledelsen, i Det Danske Madhus, tager vi situationen, borgernes og vores medarbejderes sikkerhed, sundhed og velbefindende meget alvorligt, og vi følger meget nøje de danske Myndigheders vejledninger, anbefalinger og krav, som vi efterlever.

  • Alle møder, rejser og kundearrangementer er aflyste
  • Alle medarbejder, der har mulighed for det, arbejder hjemme
  • Kun køkkenpersonalet har adgang til køkkenet og der er etableret adskillelse mellem vores madchauffør og medarbejderne i madhusene
  • Internt i Madhusene har vi opdelt hverdagen i zoner, således det er de samme medarbejdere, der opholder sig sammen i forbindelse med udførslen af arbejdsopgaverne samt i pauser
  • Der skal mellem alle opretholdes minimum 1 m afstand, og der må ikke være fysisk kontakt.
  • Vi er vant til at arbejde efter høje hygiejnestandarder, men vi har indført ekstra krav til håndhygiejne herunder hyppigere håndvask, spritte af og udskiftning af handsker
  • Vi har indført ekstra rengøring herunder at af spritte kontaktflader flere gange dagligt
  • Vi har ligeledes indført, at vores madchauffører skal bære handsker ved levering af maden og af spritte hænder før og efter hvert besøg hos en kunde. Handskerne udskiftes efter hvert besøg
  • Alle medarbejdere har fået instruktioner om at blive hjemme, hvis de oplever de mindste symptomer på sygdommen


I øvrigt følger vi altid Sundhedsstyrelsens og øvrige Myndigheders anbefalinger og holder os løbende orienteret om, hvorvidt nye tiltag er nødvendige.

Læs Sundhedsstyrelsens information, vejledning og anbefalinger her